Động lượng với máy tính khối vận tốc

I want to calculate
Mass (m) = kg
Velocity Change (Δv) = m/s
Momentum Change (P) = kg-m/s
 
Động lượng với máy tính khối vận tốc