Mô-men xoắn với lực, khoảng cách hoặc chiều dài máy tính

I want to calculate
Force (F) = N
Distance or Length (D) = m
Torque (T) = N-m
   
Mô-men xoắn với lực, khoảng cách hoặc chiều dài máy tính