Sức mạnh với máy tính vận tốc khối lượng (p = mv)

Mass (m) =
Velocity (v) =
Power (P=MV) =
Sức mạnh với máy tính vận tốc khối lượng (p = mv)