Tốc độ góc cạnh của xe, góc, máy tính phạm vi

 
Speed =kmph
Distance =meter
Starting Time =seconds
Time Increment =seconds
 
 
 
function checnum(as)
{
//alert("Enter the Investment Amount");
var a = as.value;

for(var x=0; x=0)
{
var range=speed*k;
var temp=dis/ra