Máy tính Matrix bình phươngResult:
A x A =


A2 =


Máy tính Matrix bình phương