Eigen Vector, Eigen Matrix Matrix Matrix Calculator

 
Regular Matrix A =
Scalar Matrix (Z=c×I)
|A| =
Singular Matrix (A - c×I) =
|A - c×I| =
Trace of A =
Eigenvalue of c3 =
+ i
 
Eigenvalue of c2 =
+ i
Eigenvalue of c1 =
+ i
c3 in Eigenvector (x,y,z) values =
c2 in Eigenvector (x,y,z) values =
c1 in Eigenvector (x,y,z) values =
Eigen Vector, Eigen Matrix Matrix Matrix Calculator