Khu vực vuông, chu vi và máy tính chiều dài chéo


Unit
Result:
Unit
Unit
Square Unit
Khu vực vuông, chu vi và máy tính chiều dài chéo