Khu vực vành đai thể tích hình elip

Area of Ellipse
Enter Radius a = b =
Result:

Khu vực vành đai thể tích hình elip