Máy tính Prism hình chữ nhật

h =
l =
w =
Units:
 
d = 0
S = 0
V = 0

l = length, w = width, h = height, d = diagonal, S = surface area, V = volume

» Show Work
 
Máy tính Prism hình chữ nhật